Нашата компания се стреми да осигури спокойствие и сигурност за всеки свой клиент, затова към нашите услуги предлагаме също застраховка Гражданска отговорност и Автокаско на преференциални цени на водещи застрахователни компании.

Застраховка „Гражданска отговорност“ е задължителна и покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени по тяхна вина имуществени или неимуществени вреди на трети лица.

Застраховка „Автокаско“ осигурява пълно или частично застрахователно покритие срещу рисковете пожар, противозаконно отнемане/Кражба/,щети от злоумишлени действия включително и умишлен пожар причинени от трети лица, природни бедствия/буря, проливен дъжд, градушка, и др./ , пътно-транспортни произшествия, щети на паркинг и други, извън изключените в условията на застрахователите събития водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.

Свържете се с нас за повече информация и направете запитване.